Biz hakda

Worldup Giriş

Çalt faktlar
1995 1995-nji ýylda döredilen Worldup International öňdebaryjylardan biridir
Zhejiang-da egin-eşik öndürýär.
- Biz diňe bir egin-eşik öndürmek bilen çäklenmän, dizaýn bilen birnäçe çözgüt hödürleýäris,
marketing, önümçilik we satuwdan soňky hyzmat.
- Içki eşikleriň, köýnekleriň, balaklaryň, trikota wear eşikleriň we her dürli aýakgaplaryň esasy önümçiligi.
Production önümçilik üçin dik gurnama.
1. Gözleg we barlag topary
2. hünär sargytlary dolandyrýan topar we hil gözegçilik topary.
3. Hytaýda bir mata dokalan zawod we bir kir ýuwýan zawod goýdy.
4. Hytaýda iki egin-eşik fabrigi we bir aýakgap fabrigi.
5. Bangladeşde bir egin-eşik fabrigine we Wýetnamda bir aýakgap fabrigine maýa goýuň.

Öndüriji hökmünde Worldup Maksat.
"Müşderimiziň markasyny has gymmatly ediň"

hakda (3)

Kärhana syn

1995-nji ýylda döredilen “WORLDUP INTERNATIONAL (HOLDING) LIMITED”, öňdebaryjy enjamlara bil baglamak, önümçiligi dolandyrmagy gowulaşdyrmak, satuwdan soňky hyzmaty, esasy gymmatlyklar hökmünde 5Z bilen, ýagyşyň ajaýyp tehnologiýasyna ygrarly tutuş pudak zynjyrynyň strategiki ýerleşişini dörediň.Şu wagta çenli gözleg we ösüş, önümçilik, logistika we satuwdan soň birleşdirilen uly köp ölçegli tutuş geýim toparyna öwrüldik.Hytaýyň egin-eşik pudagynda iň gowularyň hataryna girýär.Bu toparyň Hytaýda tutuşlygyna 4 zawody we 1 sany daşary ýurt bilelikdäki kärhana bar.Toparyň 3000 işgäri bar.Satuw bazary Hytaý, Italiýa, Ispaniýa, Fransiýa, Germaniýa, ABŞ, Günorta Afrika we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurdy öz içine alýar.Içerde we daşary ýurtlarda meşhur markalar bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Satyşlar ýylsaýyn artdy.Toparyň maksady we jogapkärçiligi - "Zhongyang" markasyna has köp baha bermek, egin-eşik biznes ýolunda Wan Yangang haobo.

Takmynan 1
DÜNLDUP (5)