Dizaýn işleri

DIZayn IŞLERI

Biz göteriji däl.

Biz siziň moda öndürijileriňiz.

Biz gaýtadan işleýän zawod däl.Marka, ululyk we beden tikmek üçin sargytlarymyz.

Dizaýn düşünjesi: adamlara uly marka eşiklerini sarp etmäge mümkinçilik beriň.

SYITYASAT DIZAYNY

Hil, şeýle hem gowy eşiklerden “dizaýn” bolup, ýerüsti material dykyzlygyny, inini, agramyny, düzgünleri ýerine ýetirmek we optimizasiýany ýönekeýleşdirmek we ýel töwekgelçiliginiň öňüni almak üçin sungat, ýel töwekgelçiligini döredýär.


hakda (13)

MESELE HYZMATDAŞLYK

Ylhamlanan dizaýndan başlap, egin-eşik öndürmeklige çenli hünärmen we tehniki işgärler doly goldaw berýärler.Uly maglumat bazasy wersiýa kitaphanamyzyň üsti bilen önümçilik dizaýnyna berk tehniki we çuňňur goldaw berdik, nusga wagtyny ep-esli azaldýarys we plastinka ýasamakdan taýýar önüme bary-ýogy üç gün.Şol bir wagtyň özünde, geýimleriň ýörite görnüşi üçin hem aýratyn dizaýn bolar.


takmynan (11)

Gözleg we iş

hakda (19)

Ylham

FABRIK Ylmy barlaglar

hakda (18)
takmynan (17)

DIZAYN

HYZMATDAŞ MESELE

takmynan (16)
takmynan (15)

SYITYASY Gözleg