Gözleg we dizaýn

FASHION

Kompaniýanyň dizaýn merkeziniň merkezi Italiýa Milan.Meşhur italýan dizaýneri LillianGun we halkara belli dizaýnerler topary ýylda birnäçe gezek Europeewropa, ABŞ, Japanaponiýa we Günorta Koreýa syýahat edýär.Halkara moda bilen yzygiderli hereket ediň, iň moda moda elementlerini Hytaý şemaly bilen birleşdiriň.Indi hemişelik we köptaraply eşikler, klassiki tolkun akymy ýok.

hakda (8)
hakda (9)

FABRIK ÖSÜŞ

Materialüz materialy geýimleriň jany, doly gözellige goşmaça faza.Geýim dizaýny başlamazdan ozal her möwsümde sergä, bazar gözleglerine gatnaşyň, kompaniýanyň gözlegine we ösüşine çuňňur dizaýnerimiz we iş toparymyz hereket etmeli.Adamlaryň bahasyny we sarp ediş endiklerini öwrenmek we un önümleriniň ýokary bahasyny we modasyny ösdürmek üçin gözleg topary dörediň.Egin-eşik şemaly görkezip biler ýaly, dürli burçdan ýokary derejä çykýar.

Ösüş pikiri:garyşyk funksiýa, saglyk, wagt henizem beden, ösüş bolup, umumy sarp ediji ýokary hilli uly marka naharlaryny satyn alyp biler