ýörite düwme dizaýny gaty reňkli uzyn ýeňli ýörite logo aýallar trikota sw switer

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Beautiful Ajaýyp reňkler, zolakly alaw ýeňli ýüň trikota sw switer, gysga kesilen we ajaýyp şah ýeňli görnüşi bolan täze önüm.Arassa heňleri akylly ulanmak, materiallaryň hilini saýlamak we ýönekeý we tekiz çyzyklar has inçe duýgy berýän owadan we ajaýyp ýaşaýyş ýagdaýyny açýar.
O OEM / ODM özleşdirmesini goldadyk, eşiklerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, egin-eşikleri özleşdirmek hyzmatynyň jikme-jikliklerini ara alyp maslahatlaşmak, ajaýyp hil we hyzmat bilen dünýä belli kärhanalara öwrülip, ​​hytaý önümleriniň täze keşbini üýtgedip bilersiňiz. .
● Bizde tehniki we QC hiline berk gözegçilik edýärler, olar gaplanylmazdan ozal her bir bölegi ýokary standart bilen üpjün etmek üçin nobatdaky barlagy we soňky barlagy geçirýärler,
Face Klassiki dizaýn, ýüz keşbini saýlamazlyk, has ýuka beden.Derini arassalaýan we dem alýan matalar hem gaty rahat, gyz stili we garramagyň ýakymly ysydyr.

Önüm aýratynlyklary

Art.no WP20220406-23
Mazmuny 100% algodon
Şekil Esasy
eşikleriň uzynlygy 40 smeşikleriň uzynlygy55 sm)
Galyňlyk inçe
Nusga trikota ..
Stil gatnaw
Aksiýada barmy? hawa
Köpçülik üçin amatly ýaşlyk
Möwsüm Bahar / Güýz
Reňk surat hökmünde
Ölçegi S-4XL, özleşdirilip bilner
Elýeterli mukdar 50 bölek
Uwmak sowuk suwda el ýuwmak
Hyzmat Stilleri, ululyklary, reňkleri, çap, logotip, nagyş, bellik, sowgat gutusy, lenta we islän zadyňyzy düzüp bileris.
SPECIA ~ 1
ýörite düwme d (3)
ýörite düwme d (4)
ýörite düwme d (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň